Aspö tennisklubb

 

Aspö tennisklubb

 

ASPÖ TENNIS

 

Tennisklubben bildades 1976 av några entusiaster. Bofasta och sommarboende

bildade en förening, vars första uppgift naturligt nog var - att bygga en bana! Med sin

placering mitt emot skolan, kunde den också bli en lekyta för barnen.

 

Banan blev en succé och planeringen av ytterligare en bana tog fart. Denna blev

spelklar 1990 … och finansierades av medlemmarna.

 

Föreningen har nu 300 medlemmar och betyder mycket för den sociala samvaron

på ön sommartid. Tennisen är mer ett medel att lära känna varandra än ett

självändamål.

 

Den viktigaste och trevligaste delen av verksamheten är vårt klubbmästerskap, som

numera brukar kallas Aspö Open. Vi möts oftast andra veckan i juli. Vi spelar i 16

olika klasser.

 

Varje år driver vi en tennisskola som är öppen för ALLA. Sommaren 2013 var antalet

deltagare 83 stycken, en imponerande siffra. I år (2014) kommer denna att gå av

stapeln 29/6-3/7.

 

Varje Aspö Open inleds med 5 dagars tennisskola för unga och gamla, här har

många kontakter knutits. Vårt stora mål är:

1) att bygga broar mellan unga och gamla, öbor och sommarboende

2) att skapa ett bestående intresse för tennis, en idrott lämplig för alla åldrar.

 

Styrelsen:

 

Bertil Andersén ordförande

Vivi Karlsson kassör

Helene Schmidt sekreterare

Claes Brink tävlingsledare

Kenneth Karlsson banchef

Maria Ferding utbildning

Per Reinholtz utbildning

 

Madeleine Berup tennisskola