top of page

2016 firade klubben 40 årsjubileum!

 

 

 

ANMÄLNINGSLISTAN

till årets tennisfest

finns fr.o.m midsommar

i kuren vid tennisbanorna!

FESTFÖRBEREDELSER 

kommer även att behövas 2018

Frivilliga krafter är välkomna !

Vi söker alltid gamla trevliga bilder....

Hittar du bilder så hör av dig till Per Reinholtz  - 070-54 666 06 ellr via mail  per@reinholtz-ronnemark.com.

 

Kan du scanna pappersbilder själv är det utmärkt annars får du hjälp med det!

Titta hit !

Vi är tacksamma

för alla bidrag !

Så här samlade vi trupperna inför jubileumsfesten!
bottom of page