Arbetet med att utveckla nya rutiner för anmälningar till Asp Open och Tennisskolan har i år påbörjats för att komma till användning 2021.