Kontakt & jourtelefon
 

Klubbledning:
Ordförande Bertil Andersén     berkerandersen@telia.com
Tfn: 070-894 36 33

 
Tävlingsledning:   
Carl-Olof Andersson  carlolof.andersson@gmail.com
Tfn: 070-268 99 70

 
Tennisskola:
Per Reinholtz     
per@reinholtz-ronnemark.com
Tfn: 070-546 66 06
                            
Jourtelefon Aspö open:
Tfn: 073-536 88 54
 

 

Blanketter  Se nästa sida !