top of page

Om Aspö tennisklubb

Tennisklubben bildades 1976 av några entusiaster. Bofasta och sommarboende bildade en förening, vars första uppgift naturligt nog var - att bygga en bana!

Med sin placering mitt emot skolan, kunde

den också bli en lekyta för barnen.

 

Banan blev en succé och planeringen av ytterligare en bana tog fart. Denna blev spelklar 1990 … och finansierades av medlemmarna.

 

Styrelsen   2023-24:

 

Ordförande: Thomas Larsson

Vice Ordförande: Richard Emilsson

Kassör: Carl Christian Lamm

Sekreterare: Martin Ahlstedt

Tävlingsledare: Marcus Kokk Andersson

Banchef: Richard Emilsson

Utbildningsansvarig: Mårten Hallin

Övrigt: Kenneth Karlsson

 

 

Föreningen har nu ca 300 medlemmar och betyder mycket för den sociala samvaron på ön sommartid. Tennisen är mer ett medel att lära känna varandra än ett självändamål.

2019 har föreningen mycket glädjande fått bidrag från "Skärgårdsmiljonen" för renovering av banan !

 

Den viktigaste och trevligaste delen av verksamheten är vårt klubbmästerskap, som numera brukar kallas Aspö Open. Vi spelar i upp till 16 olika klasser.

 

Varje år driver vi en tennisskola som är öppen för ALLA. Sommaren 2018 var antalet deltagare över 80 stycken, en imponerande siffra. Tennisskolan och Aspö Open äger rum de första veckorna i juli.

 

Varje "Aspö Open-period" inleds med 5 dagars tennisskola för unga och gamla, här ges möjlighet till många trevliga och givande kontakter. Vårt stora mål är:

 

1) att bygga broar mellan unga och gamla, öbor och sommarboende

2) att skapa ett bestående intresse för tennis, en idrott lämplig för alla åldrar.

Klubbmärket  / Loggan

Vårt ovanligt fina klubbmärke är ritat 1987 av Håkan Flink. Tennisspelande konstnär, teckninglärare och öbo.

 

Designen till klubbtröjorna är baserad på Håkans logga.

bottom of page