Om Aspö Tennisklubb

Tennisklubben bildades 1976 av några entusiaster. Bofasta och sommarboende bildade en förening, vars första uppgift naturligt nog var – att bygga en bana! Med sin placering mitt emot skolan, kunde den också bli en lekyta för barnen. Banan blev en succé och planeringen av ytterligare en bana tog fart. Denna blev spelklar 1990 och finansierades av medlemmarna.

Styrelsen:
Ordförande: Thomas Larsson
Vice Ordförande: Richard Emilsson
Kassör: Carl Christian Lamm
Sekreterare: Martin Ahlstedt
Tävlingsledare: Marcus Andersson
Banchef: Richard Emilsson
Utbildningsansvarig: Mårten Hallin
Web: Jonas Åkesson
Övrigt: Isak Lamm, Helene Schmidt

Föreningen har nu ca 300 medlemmar och betyder mycket för den sociala samvaron på ön sommartid. Tennisen är mer ett medel att lära känna varandra än ett självändamål. Den viktigaste och trevligaste delen av verksamheten är vårt klubbmästerskap, som numera brukar kallas Aspö Open. Sommaren 2023 spelades 91 matcher, i 16 olika klasser med totalt 80 deltagare. Varje år driver vi en tennisskola som är öppen för alla. Sommaren 2023 var antalet deltagare över 52 stycken. Tennisskolan och Aspö Open äger rum de första veckorna i juli. Varje ”Aspö Open-period” inleds med 5 dagars tennisskola för unga och gamla, här ges möjlighet till många trevliga och givande kontakter.

Vårt stora mål är:
1) att bygga broar mellan unga och gamla, öbor och sommarboende
2) att skapa ett bestående intresse för tennis, en idrott lämplig för alla åldrar.

Vårt ovanligt fina klubbmärke ritat 1987 av Håkan Flink.